La dissonància cognitiva és un fenomen psicològic molt comú i que no és senyal de cap desajust psicològic. Es produeix quan hi ha una tensió o incongruència entre dos o més creences, valors o accions d’una persona, és a dir, es produeix quan el que fas no es correspon a les teves idees, o al revés. Aquesta tensió pot provocar una sensació d’incomoditat i desconfort que incentiva la persona a modificar o bé les seves creences o bé els seus comportaments per restaurar l’harmonia.

Hi ha varis exemples de dissonàncies cognitives, però el més típic es dóna quan un fumador que creu que el tabac és perjudicial per la salut continua fumant. Aquesta incongruència entre les creences i les accions pot provocar una tensió que el porti a buscar justificacions per continuar fumant o a intentar deixar de fer-ho. Un altre exemple de dissonància cognitiva és quan algú que valora la sostenibilitat ambiental compra productes que no són ecològics. Aquesta incongruència entre les creences i les accions pot generar una tensió que el porti a buscar justificacions per continuar comprant productes no sostenibles o a intentar canviar les seves compres cap a opcions més sostenibles.

I tu, identifiques alguna cosa que et provoqui dissonància cognitiva?